zondag 10 juli 2011

Kaleidoscope quilt update 3

Oudste dochter is terug uit Londen. En daarmee ook het fototoestel. Ze heeft het erg leuk gehad. Het was haar eerste vakantie zonder ons. Alles zelf geregeld en zelf betaald.
De Harry Potter premiere was donderdag en hoewel ze er niet meer op rekeneden hadden ze pols bandjes!!

Eldest Daughter is back from London. And with that our camera. She enjoyed herself. First holiday alone. Alldone by her self and payed by her self.

Harry Potter premiere was on on thursday and although not expected, they got theirselves wristbands for entrance to Trafalgar square.

het regende hard de hele dag, maar ze hebben veel mensen uit de hele wereld gesproken en alle sterren gezien.

It was raining all day but they spoke with people from all over the world and seen all the stars.

Ik heb gewerkt aan de CQA van haar .
Ik had eerst een andere layout gemaakt. Ik was echter niet helemaal tevreden over de uitkomst.
Samen met echtgenoot hebben we een betere gemaakt. De blokken zijn nu meer door elkaar gelegd en dan komt het patroon  beter uit..

I worked at my CQA van her. I had first made another layout but wasn't at ease with it.
Together with my husband I made another one. Now the pattern is showing better.