zondag 10 juni 2012

machine quilten

Ik ben een heel stuk opgeschoten met het quilten van de quilt voor mijn ouders. Bijna over de helft bleek ik een heel stuk met lpooien in de achterkant te hebben

I've done quite a bit on my parents quilt. Nearly halfway I noticed some wrinkels in the back.
Ik heb alles uitgehaald. Toen ik opnieuw wilde beginnen ging het bijna weer mis. Een teken dat ik het vandaag voor gezien moet heouden.

Starting again I misstitched again. Time to stop for the day .

Ik heb wel nog een Dear Jane op stapel staan.
A dear Jane is ready for sewing,


En mijn oudste dochter is puber af. (Bijna). Ze gaat al haar Jonas Brotherplaatjes van haar muren verwijderen (en dat waren er veeeeel). Morgen gaat ze haar kamer witten!!!

And my eldest daughter is growing up. She is removing all of her Jonas BRother pictures from her wall (and there where very many).
Tomorrow she is goiing to paint her room.

just a few of her pictures(x5)